Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Landelijke organisaties

De volgende landelijke organisaties zijn bij het LKP aangesloten.

Netwerk Mirre

Netwerk voor lesbische vrouwen, geloof en spiritualiteit
Mirre is een partnerorganisatie van het LKP. Mirre organiseert jaarlijks een ontmoetingsweekend, geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit en organiseert samen met het LKP de jaarlijkse oecumenische viering op Roze Zaterdag; de overige activiteiten wisselen van jaar tot jaar, afhankelijk van welke initiatieven individuele leden ontplooien.


Ga naar de website
Netwerk Mirre

Werkverband van Queer Theologen (WQT)

Het Werkverband van Queer Theologen is een open, informeel gezelschap van queer denkende en doende theologen uit de breedte van christelijk Nederland. Queer is daarin zowel een geuzennaam voor het lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn als een aanduiding voor het kritisch omgaan met alle hokjes en vakjes van (homo- en hetero)seksualiteit.


Ga naar de website
Werkverband van Queer Theologen (WQT)

CHJC

Vereniging van christelijke homo's en lesbiennes
Maandelijkse bijeenkomsten binnen de regionale afdelingen, met velerlei activiteiten: ontmoeting, bezinning, gezelligheid, cultuur, sport, feest; daarnaast speciale activiteiten voor jongeren of meiden/vrouwen. Tien keer per jaar verschijnt het blad UCEA.


Ga naar de website
CHJC

ContrariO

Gereformeerde vereniging voor homo's en lesbiënnes
De vereniging heeft ten doel het bijdragen aan een klimaat van wederzijdse erkenning binnen de gereformeerde kerken (GKV, NGK en CGK), waardoor homo's en lesbiennes zich welkom voelen. Men wil elkaar ondersteunen bij coming-out, zelfacceptatie en homo-zijn als christen. De werkgroep wil een kader bieden, en doet geen bindende uitspraken. De verantwoordelijkheid wat leefstijl, gedachten en uitspraken betreft ligt bij de individuele leden.  Vier maal per jaar een landelijke vergadering, daarnaast regionale activiteiten.  Vier keer per jaar een nieuwsbrief. Er zijn thans meer dan 200 leden en vele donateurs.


Ga naar de website
ContrariO

Dignity Nederland

Stichting tot bevordering van acceptatie en integratie van homoseksuele vrouwen en mannen in de Rooms-Katholieke Kerk.
Men geeft een  Nieuwsbrief uit waarvoor je je hier kunt aanmelden. Elke tweede zondag van de maand is er een Eucharistieviering in de Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 460 C, Amsterdam.


Ga naar de website
Dignity Nederland

Werkgroep Relatie Homo-Hetero (HoHe)

De werkgroep Relatie Homo-Hetero (HoHe) is een werkgroep van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB). De werkgroep is ontstaan na het Doopsgezinde wereldcongres in Straatsburg in 1984, waar doopsgezinde homoseksuelen uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk elkaar ontmoetten. Het doel van de werkgroep HoHe is het verbeteren van de relatie tussen homoseksuele en heteroseksuele gemeenteleden.
Op aanvraag levert de werkgroep een bijdrage aan gemeenteactiviteiten, zowel door aanwezig te zijn als door het hele programma te verzorgen. Het belangrijkst zijn momenteel de internationale contacten, met Doopsgezinden en doopsgezinde (werk-)groepen in het buitenland. Waar mogelijk worden workshops verzorgd op internationale Doopsgezinde bijeenkomsten, aangezien de emancipatie van homoseksuelen in de meeste buitenlandse gemeenten minder ver gevorderd is als in Nederland.


Ga naar de website
Werkgroep Relatie Homo-Hetero (HoHe)

HolyFemales.nl

HolyFemales.nl is een laagdrempelig online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn onze speerpunten.


Ga naar de website
HolyFemales.nl

PinQ

Netwerk van jongeren tussen de 20 en 35. Men komt van uit hele land, en doet van alles. Men organiseert elk jaar gespreksgroepen over geloof en homoseksualiteit (de “PinQ Kring”) die verbonden zijn met de studentenpastoraten in Utrecht en Leiden. PinQ heeft een 'Femail-mailinglijst' (alleen voor vrouwen).
PinQ activities are open to international students, the “PinQ Kring”, however, is for native speakers only.


Ga naar de website
PinQ

De Kringen

Deze organisatie voor holebi's is een federatie van lokale groepen van ca. 8-15 personen die regelmatig bij iemand thuis bij elkaar komen; daarnaast organiseren de meeste groepen ook andere activiteiten. Sommige groepen zijn speciaal voor jongeren, of vrouwen, of mannen, of biseksuelen. 
De Kringen is de enige organisatie in dit overzicht die wel aangesloten is bij het LKP, maar tegenwoordig geen christelijke signatuur meer uitdraagt. Van oorsprong was De Kringen een christelijke organisatie, opgericht door twee dominees en een r-k pastor. Toen het LKP werd opgericht was De Kringen formeel al geen christelijke organisatie meer, maar er zijn nog altijd relatief veel christenen lid. De Kringen wil nadrukkelijk wel aangesloten blijven bij het LKP. De Kringen bestond al vóór het LKP, sterker nog: iemand van de Kringen was een van de oprichters van het LKP!


Ga naar de website
De Kringen

SDA-Kinship

SDA-Kinship is een wereldwijde organisatie ter bevordering van het welzijn van homo- en biseksuele zevende-dags adventisten. Sinds 1976 actief in de V.S., sinds een aantal jaren ook op Europees niveau, en nu ook in Nederland. Voor homo- en bi-seksuele (ex-)zevende-dags adventisten en voor homo- en bi-seksuele mensen die zich tot de Adventkerk voelen aangetrokken.


Ga naar de website
SDA-Kinship

Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk (HAK)

De werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk heeft binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de taak om de positie van homotheologen te verbeteren en het gesprek over homoseksualiteit, kerk en ambt te stimuleren.

De werkgroep publiceerde in februari 2016 het rapport De kaarten geschud?


Download het rapport

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP)

Een vrijplaats voor priesters, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, theologen enz. Twee maal per jaar een landelijke dag, verder zijn er regionale groepen. Meer dan honderd leden.


Ga naar de website
Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP)

Een leven samen

'Een leven samen' organiseert relatieweekends voor mannen- en vrouwenstellen in een duurzame relatie. Het weekend is geen therapie maar een beproefde methode om door dialoog goede relaties nieuw elan te geven. Het is een initiatief van mensen die betrokken zijn bij Encounter Nederland en Encounter Vlaanderen.


Ga naar de website
Een leven samen

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen