Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Regionale en plaatselijke groepen

Een aantal van onderstaande werkgroepen verzorgt op aanvraag graag een voorlichtingsbijeenkomst bij een kerk of in een kerkelijke/christelijke organisatie of vereniging. Ook kunnen de meeste (zo niet alle) werkgroepen hun medewerking verlenen wanneer men in een kerk een roze viering wil organiseren. Voor de groepen zonder link kunt u uw contactverzoek naar het LKP sturen, dan sturen wij uw aanvraag graag door naar de betreffende groep.

Evangelische Roze Vieringen (ERV)

Elke laatste zondag van de maand is er een viering in de grote zaal van de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. In december echter op Eerste Kerstdag.


Ga naar de website
Evangelische Roze Vieringen (ERV)

Werkgroep Homo en Kerk Groningen/Drente

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland

De Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland bestaat uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en stelt zich ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. Jaarlijks organiseert de Werkgroep in samenwerking met een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondagviering, een kerkdienst ergens in de provincie Friesland waar homo’s en lesbo’s spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedigd worden, samen met een ieder die erbij wil zijn.


Ga naar de website

Ieder naar z'n aard - Emmen

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Protestantse Werkgroep Homo en Kerk Meppel

Protestantse Werkgroep Homo en Kerk van de Protestantse gemeente Meppel.


Ga naar de website

Interkerkelijke Werkgroep Homoseksualiteit Twente

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Cathedral of Hope - Den Helder

Een jonge oecumenische gemeenschap in Den Helder, met wortels in Amerika.
De Cathedral of Hope is een oecumenische gemeenschap in Den Helder, met Jezus van Nazareth als inspiratiebron. Een gemeenschap waarin ruimte is voor iedereen om zijn of haar geloof te belijden. Naast de diensten waarin op eigentijdse wijze wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel wordt gelezen biedt de Cathedral of Hope meer. De Cathedral of Hope geeft mensen de ruimte om op zoek te gaan naar antwoorden voor levensvragen die ieder individu heeft.


Ga naar de website

Lesbische vrouw-en-geloof groep Noord-Holland Noord

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Lesbische vrouwen in de kerk - Leiden eo

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Platform groepen Kerk en Homoseksualiteit - Rotterdam eo

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum

Werkgroep Kerk en Homoseksualiteit van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum.

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof Midden-Brabant

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Sappho - Utrecht

Dispuut van theologiestudentes in Utrecht.

U kunt via het secretariaat van het LKP in contact komen met deze organisatie (gebruik het Contactformulier).

Holebipastores-groep - Vlaanderen (België)

Je bent priester of diaken, pastoraal werker of werkster, broeder, zuster of lid van een kloostergemeenschap.En je voelt dat het leven voor jou een bijzondere kleur heeft, omdat je anders bent en je anders voelt. Je hebt jezelf erkend als homo of lesbo of je twijfelt aan je seksuele gerichtheid, of je wilt je homoseksualiteit meer integreren in je pastor-zijn, Of je zoekt andere pastores met gelijklopende gevoelens.

Dan kun je gelukkig terecht bij de groep "Holebipastores", een groep van katholieke pastores, tevens aangesloten bij koepelvereniging çavaria.


Ga naar de website

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen