Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Roze vieringen

Op een aantal plaatsen in het land organiseert de gelovige lesbische en homobeweging roze vieringen. Deze vieringen vinden meestal 's zondagsmiddags plaats, of soms aan het begin van de zondagavond.

Zeer betreurenswaardig: Bisschop De Korte annuleert Roze viering in Sint-Jan

Bisschop de Korte

Het Roze Zaterdag-bestuur is op 15 juni 2017 door bisschop Gerard de Korte geïnformeerd dat de oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag 24 juni a.s. niet langer in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch kan plaatsvinden. De Korte zou aan het eind van de viering een zegen uitspreken, maar ook dat is nu van de baan. COC Nederland en LKP betreuren het de bisschop zijn eerdere toestemming heeft ingetrokken vanwege de sterk conservatieve krachten in zijn bisdom.

Lees meer...

Roze Zaterdag in Den Bosch in de St.Jan

De jaarlijkse Roze Zaterdag start dit jaar met een oecumenische viering, om 10.00 uur, in de St Jan in Den Bosch. De afgelopen week heeft dit het besluit om deze viering in de St Jan te houden tot veel consternatie in de pers geleid. Als LKP zijn wij blij dat deze oecumenische viering in een kathedraal kan plaatsvinden. Het is weliswaar niet helemaal de eerste keer (dat was in de jaren 80 met een oecumenische gebedsdienst in dezelfde Kathedraal van Den Bosch en daarna een tweede keer in de jaren negentig in de basiliek in Haarlem); maar toch. We hopen, dat dit besluit in het Brabantse, en wellicht in heel Nederland, de dialoog aangaande homoseksualiteit / LHBT en de RK-kerk nadrukkelijk voedt. En daarvoor is ook zeer bruikbaar de brief die Mgr. De Korte aangaande dit besluit aan alle parochianen heeft gestuurd.

Lees meer...

Ds. Mpho Tutu-van Furth voorganger roze viering Keizersgrachtkerk

Kerkelijke viering  op laatste zondag EuroPride (7 augustus 2016)

Ds. Mpho Tutu-van Furth kon geen priester blijven in de Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika, omdat zij trouwde met een vrouw. Dat is in deze kerk (nog) niet toegestaan. In de roze viering op zondag 7 augustus a.s. in de Keizersgrachtkerk (Protestantse Kerk Amsterdam) is zij wel welkom om haar ambt uit te oefenen en zal zij de overdenking verzorgen.

Lees meer...

EuroPride opent met religieuze viering. Speciale gast: Krzysztof Charamsa

Op zaterdag 23 juli a.s. opent EuroPride met een religieuze viering. De organisatie van de viering nodigde Krysztof Charamsa uit om te spreken. Charamsa kwam in oktober 2015 als priester met zijn partner uit voor zijn homoseksualiteit. Hij deed zijn onthulling in het Vaticaan. Hij werd onmiddellijk van al zijn taken ontheven. Tijdens de viering zal hij spreken over wat vrijheid voor hem betekent.

Lees meer...

Keizersgrachtkerk maakt plaats voor Gay Pride Kerkdienst

Kerkelijke gemeente en LHBT’ers vieren samen Gay Pride Kerkdienst op 2 augustus 2015

Al enige jaren vindt de Gay Pride Kerkdienst onderdak in de monumentale Keizersgracht-kerk in Amsterdam. Na de dienst in 2014 besloot de Keizersgrachtkerkgemeente op de zondag van de Gay Pride Kerkdienst mee te vieren met de bezoekers van de Gay Pride Kerkdienst.

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen