Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Zeer betreurenswaardig: Bisschop De Korte annuleert Roze viering in Sint-Jan

Bisschop de Korte

Het Roze Zaterdag-bestuur is op 15 juni 2017 door bisschop Gerard de Korte geïnformeerd dat de oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag 24 juni a.s. niet langer in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch kan plaatsvinden. De Korte zou aan het eind van de viering een zegen uitspreken, maar ook dat is nu van de baan. COC Nederland en LKP betreuren het de bisschop zijn eerdere toestemming heeft ingetrokken vanwege de sterk conservatieve krachten in zijn bisdom.

Tegen de Roze viering in de Sint-Jan kwam verzet van priesters en gelovigen – prominent en publiekelijk van priester Antoine Bodar en pastoor Cor Mennen. Met een pastorale brief heeft De Korte getracht het tumult tot bedaren te brengen, maar in een tweede brief moet hij nu erkennen dat dit niet gelukt is. “Het heeft iets van een gevoel van falen”, zegt De Korte in een toelichting. “Dat het mij niet lukt om datgene waar ik voor sta goed voor het voetlicht te brengen. Mijn genuanceerde leerstellige en pastorale brief is bij velen niet geland. Homoseksualiteit blijft binnen onze Kerk een open zenuw.”

COC Nederland en de LKP – de koepelorganisatie van christelijke LHBTI’s – betreuren het dat bisschop De Korte de orthodoxie van de leer verkozen heeft boven een barmhartige houding ten opzichte van LHBTI’s. De bisschop had juist daadkrachtig achter plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan moeten blijven staan. “Bisschop De Korte kiest de kant van de conservatieve krachten en daarmee verspeelt hij zijn krediet bij christelijke LHBTI’s en hun bondgenoten in het bisdom”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “De Roze viering in de Sint-Jan past heel goed in de pastorale ruimte die paus Franciscus aan bisschoppen biedt. De Korte wilde duidelijk maken dat LHBTI’s welkom zijn in de kerk, maar met dit besluit gooit hij de kerkdeur voorlopig weer in het slot en dat betreuren we zeer.”

“Een gouden kans wordt hiermee gemist om de kerkgemeenschap als een geheel te verbinden”, vindt Roze Zaterdag-voorzitter Joke van der Beek. “Grote groepen gelovigen worden hiermee in de kou gezet en buitengesloten door een behoudend gedeelte van de rooms-katholieke kerk. Hiermee kiest de kerk voor verdeeldheid.”

Van der Beek waardeert het zeer dat de dominee van de Grote Kerk, Erica Scheenstra, onmiddellijk haar kerk beschikbaar heeft gesteld om de oecumenische gebedsdienst plaats te laten hebben. De voorbereidingsgroep gaat dan ook gewoon door, inclusief plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan. De Grote Kerk is ook in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, zo’n 200 meter van de Sint-Janskathedraal.

Erica Scheenstra: “Als voorzitter van het Beraad van Kerken vind ik het teleurstellend dat bisschop De Korte deze beslissing heeft genomen. We waren zo blij met de uitgestoken hand die we hebben ervaren in de toezegging dat we in de Sint-Jan samen de viering op Roze Zaterdag konden gaan houden. Dat neemt niet weg dat we, als voorbereiders en voorgangers van de oecumenische gebedsviering staan achter onze overtuiging dat er op een Roze Zaterdag een viering hoort te zijn waarin iedereen welkom is, en dat we ons allen geliefd mogen weten door God, die ons allen kent.”

De aangekondigde viering in de Sint Jan en De Korte’s aanwezigheid bij die viering werd door door vele christelijke LHBTI’s gezien als een uitgestoken hand. “Die is er nog steeds”, zegt De Korte. “Maar op een andere manier misschien. In kleinschalige gesprekken, lezingen, we moeten maar kijken wat mogelijk is. Maar ik zie ook dat een aantal homoseksuele katholieken zal zeggen: dan hoeft het van mij niet meer.” De oproep van De Korte om hierover zeker de dialoog aan te willen blijven gaan, wordt door het LKP van belang geacht en onderstreept; ondanks de gevoelens van teleurstelling.

[Bron: COC, LKP, Stichting Roze Zaterdag 2017 – Foto bisschop De Korte: CC-Sjauker]

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen