Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Persbericht Roze Zaterdagviering

Roze Zaterdag Eindhoven 2014 opent met een oecumenische viering

“En God zei: “De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, ieder naar zijn of haar aard. En zo gebeurde het en God zag dat het goed was.”” Zo lezen we in Genesis 1.

Een bekende uitspraak van pater Jan van Kilsdonk was: “Homoseksualiteit is geen afwijking of stoornis, maar een vondst van de Schepper.”

En daarom wordt de Roze Zaterdag 5 juli, zoals dat al 24 jaar gebeurt, geopend met een oecumenische christelijke viering. Op Roze Zaterdag herdenken we de strijd die in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestreden is en tot op de dag van vandaag gestreden wordt voor de erkenning dat wij mensen niet in een hokje gestopt willen worden; dat het niet een verhaal is van zwart of wit. We vieren de diversiteit van alle kleuren van de regenboog.

In de Nederlandse kerken komen al deze kleuren samen: heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of travestiet. Sommigen komen openlijk uit voor hun seksuele geaardheid, anderen houden deze liever verborgen. De één met overtuiging, de ander verlangend om zonder geheim te leven. Maar allemaal willen we samen met geloofsgenoten onze liefde voor God vieren.

Eén keer per jaar is er een kerkdienst waar wij, ieder met onze eigen aard, vanuit heel Nederland, met familie, vrienden en iedereen die maar komen wil, in alle vrijheid onze liefde voor God kunnen vieren. Deze viering met het thema “Kleurrijk Samenleven” wordt op 5 juli 2014 gehouden in de Augustijnenkerk (ook bekend als Paterskerk) in Eindhoven, De dienst begint om 11.00 uur.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen