Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Roze vieringen

Op een aantal plaatsen in het land organiseert de gelovige lesbische en homobeweging roze vieringen. Deze vieringen vinden meestal 's zondagsmiddags plaats, of soms aan het begin van de zondagavond.

Vrijdag 20 december 2013: Pink Christmas Kerkdienst

Ook dit jaar organiseren de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en het LKP de Pink Christmas Kerkdienst. De Protestantse Kerk Amsterdam wil Gods liefde gestalte geven in de stad en denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid van mensen ongeacht hun seksuele oriëntatie. De Protestantse Kerk Amsterdam verheugt zich erover dat veel homo’s en lesbiennes actief zijn in de kerk: als predikant, bestuurder en kerklid. Al meer dan twintig jaar zegent de Protestantse Kerk Amsterdam levensverbintenissen tussen man-man en vrouw-vrouw.

Lees meer...

Roze Vieringen in Agenda

Alle Roze Vieringen in Nederland die bij ons bekend zijn vindt u terug via de Agenda.

Bent u op de hoogte van een roze viering die niet onze agenda is opgenomen? Neemt u dan alstublieft contact op met de webmaster; we willen een zo compleet mogelijk overzicht bieden! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Foto's en column Gay Pride 2013

Er zijn inmiddels ook foto's te zien op de website van fotografe Daan Stringer. Klik op "LGBT Archive" en kies vervolgens voor "Gay Pride Amsterdam 2013". Hierin staat ook een aantal foto's van de Gay Pride Kerkdienst.
En we werden nog gewezen op een zeer lezenswaardige column van Floris den Oudsten, predikant Hervormde Gemeente Bruinisse. De column heeft als titel "Jezus en de Gay Pride".

Gay Pride Kerkdienst 2013

Het is en blijft een waardevolle afsluiting van de jaarlijkse Gay Pride: de Gay Pride Kerkdienst, zondag 4 augustus 2013 in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. De organisatie van de viering was in gezamenlijke handen van het LKP, de Protestantse Kerk Amsterdam en CHJC.Het thema van de goedbezochte viering was "Reflect". Op de website van de Raad van Kerken staat een mooi verslag van de viering. De overweging van Ferdinand Borger is terug te lezen op de website van NieuwWij. 

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen