Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Christelijke partijen tegen verbod op ‘homogenezing’

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer vóór een motie voor een verbod op therapieën die gericht zijn op het veranderen van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Naar aanleiding van de RTL5-uitzending “Ewout & Homogenezing in Nederland’ van 23 april 2019 pleitte het LKP samen met het COC al voor een dergelijk verbod. Het LKP en Christenqueer betreuren dat de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP tegen stemden.

Het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, is verheugd dat de meerderheid van de Tweede Kamer gehoor heeft gegeven aan de oproep, maar is teleurgesteld door de tegenstem van de christelijke partijen, die nog steeds niet gereageerd hebben op vragen daarover uit de media. Alleen het CDA Pride netwerk, sinds 1 februari jl. een erkende netwerkorganisatie binnen het CDA, heeft zich nadrukkelijk gedistantieerd van de stemming van de eigen Tweede Kamerfractie.

Christelijke LHBTI’s vormen nog steeds een kwetsbare groep in kerken en geloofsgemeenschappen. Het heersende idee in conservatieve kerken en geloofsgemeenschappen is dat hun seksuele gerichtheid en genderidentiteit ‘beheerst’, ‘onderdrukt’, ‘bestreden’ of zelfs ‘gedood’ moet worden. Zinsneden in de Nashville Verklaring zijn hier de meest recente publieke getuige van. Christelijke LHBTI’s ervaren hierdoor grote sociale, psychische en geestelijke druk en het aantal zelfmoordpogingen is nog steeds hoger dan bij niet-(gelovige-)LHBTI’s.

Vrijheid van godsdienst versus veiligheid van de LHBTI’

Het LKP en Christenqueer erkennen de vrijheid van overtuiging voor elke kerk en geloofsgemeenschap. Wel betreurt het LKP ten zeerste het hardnekkige karakter van ideeën en praktijken die homoseksualiteit ontkennen als een seksuele oriëntatie  en menen dat deze oriëntatie is te genezen of te veranderen. Resultaten van inmiddels decennia lang breed geaccepteerd onderzoek naar homoseksualiteit worden niet erkend of zelfs tegengesproken.

Het is de overtuiging van het LKP dat juist de christelijke partijen zouden moeten opkomen voor de veiligheid van iedereen die niet in eigen omgeving zichzelf kan zijn. Juist zij verdienen bescherming tegen de zogenaamde ‘therapieën’ die uiterst schadelijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn. De huidige wettelijke mogelijkheden om dit te waarborgen zijn hiervoor onvoldoende. Het LKP en Christenqueer roept de christelijke partijen dan ook op zich actief uit te spreken tegen ‘homogenezing’ en deze praktijken tegen te gaan. 

Beweging in conservatieve kerken en geloofsgemeenschappen

De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren de houding tegenover LHBTI’s in veel kerken ten positieve veranderd. In de evangelische en pinksterwereld staat die bezinning nog in de kinderschoenen. Het LKP waardeert de inspanningen van organisaties als Missie Nederland, die de bezinning in de gemeenschap van evangelische en pinksterkerken willen stimuleren, en verwacht hetzelfde van de christelijke politieke partijen.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen