Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

In memoriam Sander Funcke

Op 31 juli 2020 is van ons heengegaan ons bestuurslid en onze vriend Sander Funcke. Na een kort ziekbed is Sander op 38 jarige leeftijd overleden aan de complicaties van een herseninfarct. 

Sander is ruim acht jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid geweest van het LKP, de landelijke Koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging. De bestuursleden van dit moment: Jochem, Aat Wim, Heleen en Kees, maar ook de oud bestuursleden Gea, Arie, Wielie, Frits, Ede en Frans voelen zich zijn regenboogfamilie en het voelt zo onwerkelijk dat we afscheid van Sander moeten nemen.

Sander zich heeft de afgelopen jaren van zijn taak als secretaris van het LKP op zijn eigen charmante manier, correct, maar scherp als het moest, gekweten. Sander, een lieve, betrokken, betrouwbare kracht, die daarnaast ook nog eens drie jaar de rol van stuurgroepvoorzitter heeft vervuld van de LCCplus activiteiten. En het is absoluut zijn wapenfeit dat hij midden in de politieke chaos recht overeind bleef, zich met hart en ziel heeft ingezet voor de goede zaak, maar nooit uit het oog verloor waarom hij dit vrijwilligerswerk had
opgepakt.

Sander leefde vanuit het geloof in onze geliefde God, en benoemde dat Licht wat op zijn pad scheen altijd in zijn daden. Vanaf een paar jaar geleden vertelde hij daarover ook in zijn blogs. Dat vertrouwen, waaruit hij leefde en wat wij ook zagen binnen het LKP, zien wij terug op de kaart en de advertentie van zijn familie: Ga met God en Hij zal met je zijn.

We gaan onze lieve Sander ontzettend missen!

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen