Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Unieke bijeenkomst van Oost- en West-Europese LHBTQIA+ christenen

Conferentie in Nederland van 10-14 mei 2023

Al langere tijd staat de positie van LHBTQIA+ personen in met name Oost- en Centraal Europa en Centraal-Azië onder druk. Conservatieve en traditioneel-religieuze stemmen keren zich tegen gelijke vrijheden en rechten voor deze groep. Omdat men vaak gebruik maakt van pseudoreligieuze argumenten tegen deze vrijheden en rechten, staan gelovige LHBTQIA+ personen onder extra grote druk. In een unieke bijeenkomst komen Oost- en West-Europese LHBTQIA+ christenen samen om hun stem te laten horen en om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen.

Druk op LHBTQIA+ personen neemt toe
Waar de stemming tegen LHBTQOIA+ personen en hun vrijheden en rechten langere tijd beperkt bleef tot retoriek, daar slaat deze in sommige landen het laatste decennium ook neer in wetgeving en andere maatregelen. Rusland verbood ‘homopropaganda’. Slowakije legde de definitie van het huwelijk als een wettelijke verbintenis tussen een man en een vrouw grondwettelijk vast. En in Hongarije werd het onmogelijk gemaakt in officiële documenten het geslacht te wijzigen. Met name LHBTQIA+ personen en ook vrouwen lijden onder het militante streven in deze landen een ‘nationale identiteit’ voorop te stellen op basis van zogenaamde ‘traditionele waarden’ of ‘familiewaarden’. Deze hebben, zo blijkt, een nogal exclusief karakter.

Christelijke LHBTQIA+ conferentie gecanceld in Jerevan, Armenië
Christelijke LHBTQIA+ personen lijden extra onder de druk van conservatieve en rechtsreligieuze partijen en organisaties die er voortdurend naar streven gelijkberechtiging en anti-discriminatie tegen te gaan. In het najaar van 2018 moest de jaarconferentie van het Forum van Oost- en Centraal-Europese en Centraal-Aziatische LHBTI Christenen die in Jerevan, Armenië zou worden gehouden, afgelast worden onder een reële dreiging van geweld jegens de lokale organisatoren. De conferentie was inzet geworden van een verhitte verkiezingsstrijd waarin een betere positie van LHBTQIA+ personen voor Armenië onaanvaardbaar en de combinatie, ‘Armeens, christen én LHBTQIA+’ onbestaanbaar werden geacht. De Armeense politie kon naar eigen zeggen de veiligheid van de conferentiegangers niet garanderen. Genoemd Forum is dit jaar verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van de jaarconferentie van het Europees Forum van christelijke LHBT groepen dat in Venlo, Nederland wordt georganiseerd.

Oost- en West-Europese LHBTQIA+ christenen laten samen hun stem horen
Van 10 tot 14 mei 2023 vindt de jaarlijkse conferentie plaats van LHBTQIA+ christenen uit heel Europa. Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen (www.lgbtchristians.eu) brengt hen samen in Venlo, Nederland. Meer dan 140 personen die 40 christelijke LHBTQIA+-groepen uit heel Europa vertegenwoordigen zullen elkaar bemoedigen, ervaringen uitwisselen en expertise delen. Onder het thema ‘In Christ there is no East or West’ laten de conferentiegangers gezamenlijk de stem van LHBTQIA+ christenen horen. Zij maken zich samen sterk om een beter klimaat te creëren waarin eenieder zichzelf kan zijn. Tegenover het nationalisme en populisme in Oost- en in toenemende mate ook West-Europa dat uitsluit, willen zij belijden dat het geloof in Christus alle windstreken omvat. Het is hun geloof dat God omziet naar de zwakken en onderdrukten in de samenleving en daarom christenen, kerken en organisaties oproept om te zien naar elkaar en niemand uit te sluiten. Om een einde te maken aan ‘LHBTI-ideologievrije zones’, het terugdringen van een bovengemiddeld suïcidegetal onder transgender personen, een inclusieve opvatting van ‘familiewaarden’, een einde aan het misbruik van wetgeving die organisatoren van Pridevieringen vervolgt vanwege het ‘schenden van religieuze gevoelens’ enzovoorts.

In Christ there is no East or West/In Christus is noch west noch oost
Het bekende lied van John Oxenham, vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt en als Lied 969 in het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk terecht gekomen, roept op tot eenheid in Christus en om Hem de lof te zingen. Hij biedt bij uitstek troost. Die eenheid, die troost willen LHBTQIA+ christenen beleven en ook uitdragen. Zo willen LHBTQIA+-christenen uit heel Europa mensen bijeen brengen om bruggen te bouwen en een ruimte creëren voor dialoog en verandering.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen