LKP mede-ondertekent Open brief aan de Nederlandse bisschoppenconferentie

Verzoek vragenlijst Vaticaan openbaar te maken

Onder aanvoering van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) heeft een aantal organisaties een open brief aan de Nederlandse bisschoppenconferentie geschreven. Zij spreken in deze brief de wens uit de onlangs door het Vaticaan uitgevaardigde vragenlijst aan de openbaarheid prijs te geven. In deze vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar de omgang van parochies met een thema als ‘homoseksualiteit’. Door de vragenlijst openbaar te maken zullen zoveel mogelijk mensen hun ervaringen en opvattingen kunnen delen.

Nederlandse bisschopen maken geen haast

Inmiddels hebben zowel de Belgische als de Britse bisschoppenconferenties besloten de vragenlijst die is toegezonden door de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, Mgr. Baldisseri, openbaar te maken. De Oostenrijkse kardinaal Schönbrunn heeft laten weten de vragenlijst zo breed mogelijk te willen verspreiden. Daarmee geven zij gehoor aan de oproep van Mgr. Baldisseri. Theo Koster, woordvoerder van het WKHP: “Zoveel mogelijk mensen zouden de vragenlijst in moeten kunnen vullen. De commissie die uiteindelijk de wereldbisschoppenconferentie in 2014 gaat voorbereiden, krijgt dan een goed beeld van wat er leeft. Wij begrijpen daarom ook niet waarom de Nederlandse bisschoppen de beslissing over het openbaar maken van de vragenlijst zo lang aan houden.”

Open brief aan Nederlandse bisschoppen

Een collectief van betrokken organisaties: het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores, de Stichting Dignity Nederland, de Mariënburgvereniging – vereniging van kritisch katholieken, de Provinciaal van de Dominicanen, René Dinklo en de Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, heeft een open brief gestuurd aan de Nederlandse bisschoppenconferentie. Daarin wordt de voorgenomen openbaarheid van het onderzoek geprezen en worden de Nederlandse bisschoppen gevraagd om verheldering over de procedure van de openbaarmaking van de vragenlijst in Nederland. Daarnaast wordt melding gemaakt van het voornemen van het WKHP om binnenkort aan de bisschoppen een ‘beredeneerd antwoord’ te geven op vraag 5 in de consultatie. De pastorale brief ‘Tot zegen geroepen’ die het WKHP eerder schreef,  wordt alvast in vijf vertalingen naar Rome gestuurd.

Onderzoek Vaticaan

De vragenlijst die is uitgevaardigd door het Vaticaan is uniek. Het is voor het eerst dat op deze wijze de bisdommen en parochies van de Rooms-Katholieke Kerk zo breed worden geconsulteerd over allerlei thema’s waarmee rooms-katholieken aan de basis te maken hebben. Punt 5 van de vragenlijst stelt vragen over de omgang met homoseksuelen. De volledige vragenlijst is hier te vinden

Download de gezamenlijke open brief aan de bisschoppen

(Bron: persbericht LKP)