Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Bisschoppen sturen vragenlijst voor synode rond gezin naar de parochies

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft dinsdag 12 november 2013 de vragenlijst van het Vaticaan besproken naar aanleiding van de in 2014 te houden synode over het gezin. Besloten is de vragen naar de pastorale praktijk op korte termijn naar de pastorale teams van de parochies te sturen, met het verzoek een beeld te geven van wat er in de parochies speelt met betrekking tot huwelijk en gezin.

De teams kunnen de vragenlijst invullen bijvoorbeeld in samenspraak met het parochiebestuur en de parochieraad. Daarmee komen de bisschoppen tegemoet aan de wens van paus Franciscus om de pastorale praktijk rond huwelijk en gezin in de parochies in kaart te brengen.

‘Diegenen die in de dagelijkse pastorale praktijk met verschillende situaties rond relaties, gezinnen en familieverbanden te maken hebben, schetsen het beste een beeld van wat er leeft in de Nederlandse parochies,’ aldus de bisschoppen. Elke parochie krijgt de lijst zo spoedig mogelijk toegestuurd, want de tijdsdruk is hoog. Eind januari moeten de antwoorden al binnen zijn in Rome.

Het deel van de vragen met betrekking tot feiten en cijfers over de Nederlandse situatie zal door een beleidsmedewerker van het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk worden ingevuld.
Tijdens de Bisschoppensynode in oktober 2014 zal dan onder meer met de inzichten uit de wereldwijde pastorale praktijk worden nagedacht over de uitdagingen op het gebied van de evangelisatie in gezins- en familieverbanden.

De antwoorden op de vragenlijst die op internet circuleert in Nederland, worden niet meegestuurd naar Rome. Dit verzamelen van adressen en antwoorden gebeurt op particulier initiatief buiten de bisschoppenconferentie om.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen