Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Bob Angelo Penning voor oud-voorzitter LKP

De Bob Angelo Penning is in 1991 door het COC ingesteld. Enerzijds als postume hommage aan COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988) en anderzijds om jaarlijks personen, groepen of organisaties te eren die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Oud LKP voorzitter wordt verrast tijdens afscheidsreceptie

Op 15 maart 2014 heeft de voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke, aan Wielie Elhorst de Bob Angelo penning uitgereikt tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP. Wielie Elhorst heeft deze Bob Angelo penning ontvangen vanwege zijn grote inzet en de vele resultaten die hij in zijn 10 jarig lidmaatschap van het bestuur van het LKP, waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, heeft bereikt voor de Christelijke LHBT beweging.
Heleen de Boer, vice voorzitter van het LKP: “Wielie ontvangt deze penning zeer terecht en het is hem absoluut van harte gegund. Zo heeft hij zich gedurende zijn hele bestuursperiode keihard ingezet voor de Christelijke LHBT beweging door (nieuwe) initiatieven te nemen om enerzijds bij alle kerken en kerkleiders continu te appelleren op hun verantwoordelijkheid jegens de Christelijke LHBT’ers, en anderzijds ook de boodschap aan alle LHBT’ers uit te dragen, dat Christen en LHBT’er zijn in het geheel niet behoeft te botsen. En onvermoeibaar bleef en blijft Wielie Elhorst die discussie voeren!”

Blijvende betrokkenheid

Aan zijn inzet voor christelijke LHBT’ers komt bij het vertrek van Elhorst als voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Hij blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij, als agendalid van het LKP-bestuur, lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen, die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

 

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen