Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Verklaring landelijke themadag 'Transgender zijn en geloven'

Op zaterdag 15 maart jl. tekenden bijna alle tachtig deelnemers aan de eerste landelijke dag over 'transgender zijn en geloven' een verklaring die kerken en geloofsgemeenschappen oproept stappen te zetten in de acceptatie van gelovige transgenders, zodat zij gelijkwaardig kunnen participeren in deze gemeenschappen. Onder de ondertekenaars waren onder andere Carolien van de Lagemaat, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland en ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland.


Download hier de integrale tekst van de verklaring.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen