Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Koninklijke onderscheiding voor LHBT-activiste Gea Zijlstra

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het LKP, de landelijke koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging in Nederland, is Gea Zijlstra geëerd met een koninklijke onderscheiding. Op vrijdag 18 mei 2012 reikte wethouder Andrée van Es van Amsterdam tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk de onderscheiding uit.

Gea is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding onder andere vanwege haar werk voor het LKP.

Tientallen jaren actief in de (christelijke) LHBT-beweging

Lintje voor Gea Zijlstra

 

Gea krijgt de onderscheiding vanwege haar voortrekkersrol in de (christelijke) LHBT-beweging. Al vanaf 1974 was zij betrokken bij de werkgroep Geloof en Levensbeschouwing van het COC. Gea heeft zich als één van de eerste en aanvankelijke weinige gelovige lesbiennes ingezet om te laten zien dat de combinatie van homoseksualiteit en geloof wel mogelijk is. Ze heeft in die jaren actief deelgenomen aan vele gesprekken en voorlichtingsactiviteiten binnen kerken en scholen. Als kerklid heeft Gea zich ontwikkeld tot een lekentheologe, onder andere door een actieve deelname aan de werkgroep Potten & Theologie.

 

LKP

Een actieve en jarenlange rol heeft Gea gehad als bestuurslid van het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland. Naast het algemene bestuurswerk heeft Gea zich in het bijzonder sterk gemaakt in de discussie over vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling. Een concreet voorbeeld daarvan is de behandeling van de algemene wet gelijke behandeling en de gewraakte enkele-feitconstructie.  Zij onderscheidde zich daarin door een groot gevoel voor voorgeschiedenis en scherpe observatie en analyse. Gea zette zich ook in voor de organisatie en opzet van de oecumenische viering aan het begin van de jaarlijkse Roze Zaterdag. Arie Borgdorff, secretaris van het LKP-bestuur: “Gea was nooit sterk op de voorgrond aanwezig, maar was door haar nauwgezetheid en doorzettingsvermogen het cement in ons bestuur”.

Chronologisch overzicht

1994 – 2010
Bestuurslid en (plaatsvervangend) voorzitter van de Stichting Landelijk  KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)

1974 – 1978
Oprichter/lid COC Utrecht – Werkgroep Voorlichting Kerken

1978 – 1988 
Lid COC Landelijke Werkgroep Geloof en Levensovertuiging

1988 – heden 
Lid COC Bestuurscommissie Landelijke Werkgroep Politiek (tot 2004), daarna adviseur COC Landelijke Werkgroep Politiek

2008 – heden
Secretaris van de EUG Oekumenische Studentengemeente te Utrecht.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen