Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Website hulpverlening christelijke LHBT'ers

Na een boekje voor hulpverleners die te maken krijgen met LHBT-mensen die een gelovige achtergrond hebben (Geloven onder de regenboog), is er nu ook een website die eenieder die het aangaat snel wegwijs maakt bij vragen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit: www.regenbooghulp.nl. De website werd na de Gay Pride Kerkdienst op 3 augustus 2014 feestelijk gelanceerd.

Mariecke van den Berg, stafmedewerker van de LCC Plus Projecten: ‘Voor gelovige LHBT’s is het belangrijk dat ze terecht kunnen bij een hulpverlener die recht doet aan hun geloofsovertuiging. Deze website is een belangrijke stap in de richting van goede, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke hulpverlening.’ Naast de lancering vindt er een gesprek plaats met een panel van hulpzoekers en hulpverleners en met de zaal over de rol van geloof in de hulpverlening aan christelijke LHBT´s.’

De projectgroep Regenbooghulp vindt het belangrijk dat er adequate hulp geboden wordt aan christelijke lesbiennes, homo’s biseksuelen en trangenders (LHBT’s). Deze hulpverlening bestaat in vele kleuren, werkwijzen en verschijningsvormen: er is geen eenduidige formule voor ‘goede’ hulpverlening. Wel is het belangrijk dat de mensen om wie het gaat (christelijke LHBT’s die vragen hebben rond hun geloofsbeleving en seksuele of genderidentiteit) de weg naar deze hulpverlening goed kunnen vinden en dat zij zich echt gezien en gehoord kunnen voelen. Regenbooghulp levert hieraan een bijdrage door een online platform te bieden waarop professionele hulpverleners (waaronder coaches, pastoraal werkers, psychologen etc.) zich beschikbaar stellen en christelijke LHBT’s snel en makkelijk hulp kunnen vinden. Als professionele hulpverlener wordt u daarom van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij Regenbooghulp.

Om te bevorderen dat de hulpverlening aansluit op de doelgroep en de context waarbinnen deze zich bevindt, werkt Regenbooghulp vanuit een eigen visie op adequate hulpverlening binnen de gegeven context. Essentieel in deze visie is dat de geboden hulpverlening in intentie en uitwerking christelijke LHBT’s op een positieve wijze begeleidt bij een veilige geloofsbeleving binnen de eigen (seksuele) identiteit. Van groot belang is dat de hulpvrager centraal staat en richting mag geven aan zijn of haar toekomst.

Van hulpverleners die zich willen aansluiten bij Regenbooghulp wordt gevraagd om deze visie te lezen en te onderschrijven.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen