Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Rondetafelgesprek over LHBT-emancipatie

Op donderdag 12 februari 2015 vindt een rondetafelgesprek plaats over LHBT-emancipatie in conservatief religieuze kring en educatie ter bevordering van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Wielie Elhorst en Marco Derks zitten aan tafel en praten mee; ze vertrouwen erop een heel groot deel van de christelijke LHBT-beweging te vertegenwoordigen.Beiden hebben zoals u weet hun sporen ruimschoots verdiend op dit terrein. 

De genodigden is gevraagd de onderwerpen die ze willen bespreken vooraf aan de vaste Kamercommissie voor OCW toe te zenden. De bespreekpunten die Marco en Wielie hebben ingediend kunt u hier downloaden (pdf - opent in een nieuw scherm).

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen