Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Dossier Different

Sinds januari 2012  is de hulpverleningsorganisatie Different in het nieuws. Het LKP heeft naar aanleiding hiervan onderstaande nieuwsberichten uitgegeven.


Blij met duidelijkheid minister Schippers, maar...

Christelijke homo-organisaties: “Duidelijkheid minister Schippers over vergoeding ‘homotherapie’ is goed, maar reikt niet ver genoeg.”

Vijf christelijke homo-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, zijn tevreden over de duidelijkheid van minister Schippers (VWS). Zij stelt dat psychiatrische behandelingen bij de christelijke hulpverleningsorganisatie Different uitsluitend in aanmerking komen voor vergoeding wanneer deze op deugdelijke basis worden aanbevolen. Deze beslissing kan echter niet het einde inluiden van het gesprek met deze organisatie.

Lees meer...

Christelijke homo-organisaties geschokt door uitzending Undercover in Nederland

De alliantie van christelijke homo-organisaties (LCC Plus organisaties) is geschokt door de uitzending van Undercover in Nederland op 18 maart 2012. De uitzending bevestigt de zorgen over de werkwijze van de christelijke hulpverleningsorganisatie Different, die zich richt op de behandeling van homo- en biseksuele vrouwen en mannen. De LCC Plus organisaties zijn zeer teleurgesteld over de misleiding nog altijd van potentiële nieuwe cliënten.

Lees meer...

Oproep spijtoptanten Different

Op woensdag 1 februari jl. oordeelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de christelijke hulpverleningsorganisatie Different homoseksualiteit niet als een te genezen ziekte beschouwt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid oordeelde op basis daarvan dat de behandelingen van deze organisatie daarom nog steeds kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor ziektekosten. Het LKP - Koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging, verbaast zich hierover en roept spijtoptanten op zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Lees meer...

Vraagtekens bij onderzoek naar christelijke homotherapie

De Inspectie van Gezondheidszorg heeft na een onderzoek van tien dagen vastgesteld dat de christelijke hulpverleningsorganisatie Different geen therapie aanbiedt die homoseksuele mannen en vrouwen moet genezen van hun seksuele oriëntatie. De vergoeding van verzekeringen voor behandelingen bij Different hoeft dus niet te worden stopgezet, heeft minister Schippers van Volksgezondheid vastgesteld. Het LKP juicht toe dat Different erkent dat homoseksualiteit niet als een ziekte gezien kan worden en dat dat wordt bevestigd door een bevoegde instantie, maar heeft tegelijkertijd nog een aantal vragen over.

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen