Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Blij met duidelijkheid minister Schippers, maar...

Christelijke homo-organisaties: “Duidelijkheid minister Schippers over vergoeding ‘homotherapie’ is goed, maar reikt niet ver genoeg.”

Vijf christelijke homo-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, zijn tevreden over de duidelijkheid van minister Schippers (VWS). Zij stelt dat psychiatrische behandelingen bij de christelijke hulpverleningsorganisatie Different uitsluitend in aanmerking komen voor vergoeding wanneer deze op deugdelijke basis worden aanbevolen. Deze beslissing kan echter niet het einde inluiden van het gesprek met deze organisatie.

Alleen vergoeding voor psychiatrische behandelingen

In haar brief aan de Tweede Kamer op dinsdag 5 juni jl. schrijft de minister: ‘Different kan alleen psychiatrisch behandelen, indien een diagnose is gesteld voor een psychiatrische stoornis.’ De christelijke homo-organisaties zijn tevreden over de duidelijkheid van deze uitspraak, die een einde maakt aan de eerder bij Different vastgestelde gebrekkige diagnostiek van cliënten. René Venema, voorzitter van ContrariO: “Er zijn duidelijke richtlijnen voorhanden voor wat een psychiatrische stoornis is en daar zal Different zich ook aan moeten houden. Een gelovige homoseksueel die moeite heeft met zijn/haar homoseksualiteit kan dus niet zomaar gediagnosticeerd worden als een cliënt die psychiatrische behandeling nodig heeft.”

Ongelukkige suggestie van de minister

De christelijke homo-organisaties zijn echter ongelukkig met de suggestie van de minister aan Different om psychisch lijden dat het gevolg is van de orthodoxe christelijke geloofsovertuiging in een pastoraal traject vorm te geven. Jeroen Windhorst, voorzitter van CHJC: “Een dergelijk traject wordt niet ‘beschermd’ door goede diagnostisering- en behandelingsrichtlijnen. Gezien de uitgangspunten van Different zal de inzet van deze organisatie zijn de cliënt af te laten zien van een homoseksuele relatie, en zelfs aan te dringen op een zogenaamde ‘gezonde heteroseksuele praktijk. De getuigenissen op de website van Different suggereren dit op zijn minst. Daar kan niemand dan nog wat van zeggen, maar daar was het ons nu juist wel om te doen.” Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Juist deze praktijk heeft veel cliënten van organisaties als Different psychische en sociale schade berokkend. Zij komen vaak na een jarenlange worsteling toch bij organisaties als die van ons uit. Wij bieden mensen de ruimte zichzelf zowel te accepteren in hun seksuele oriëntatie én relatie alsook hun geloof te behouden.”

Gesprek met Different blijvend nodig

De christelijke homo-organisaties zijn van mening dat met het schrijven van de minister niet verondersteld kan worden dat een schadelijke praktijk van hulpverlening bij Different aan christelijke homo’s en lesbiennes tot een einde is gebracht. Gesprek met deze organisatie blijft noodzakelijk. De christelijke homo-organisaties zetten zich blijvend voor dat gesprek in.

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen