Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Dossier Different

Sinds januari 2012  is de hulpverleningsorganisatie Different in het nieuws. Het LKP heeft naar aanleiding hiervan onderstaande nieuwsberichten uitgegeven.


Christelijke homotherapie?

Naar aanleiding van berichtgeving in Trouw - d.d. 17-01-12:
Homoseksualiteit is noch een ziekte noch een psychische afwijking noch een zonde en hoeft dus niet met een therapie te worden behandeld. Waar christelijke homo’s en lesbiennes wel behoefte aan hebben, zijn organisaties en geloofsgemeenschappen die hen helpen hun eigen oriëntatie te accepteren en te mogen ervaren dat christelijk geloof en homoseksualiteit elkaar niet uitsluiten. Veel van dit soort organisaties zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie voor groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

Lees meer...

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen