Literatuur

Queer theologie is ook in Nederland aan een belangrijke opmars bezig en dat begint zich weerspiegelen in de publikaties.

 

Wielie Elhorst & Tom Mikkers: Coming out churches - Dutch edition. Gids voor kerk en homo. ISBN 978-90-211-4311-8. 116 pp.

Joël Batenburg: Uniform uit de kast. Leger des Heils en homoseksualiteit. Narratio 2011. ISBN 978-90-5263-886-7. 72 pp. In dit boek komen tien homo's en vier lesbiennes aan het woord. Op sommige plaatsen krijgen ze alle ruimte, maar nog lang niet overal; ze geven weer hoe ze in dat kerkgenootschap blijven strijden voor hun vanzelfsprekende recht op gelijke behandeling, daarin gesteund door COC Nederland en het LKP.

Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma (red.): Onder de regenboog. De Bijbel queer gelezen. Skandalon 2010. ISBN 978-94-90708-12-2. 208 pp. De veertien auteurs zijn allen theologen, en de inhoudsopgave is hier te vinden.

Randi O. Solberg (red.): Hoor onze stem! Christelijke lesbische vrouwen uit Europa vertellen hun verhaal. Esuberanza 2010. ISBN 978-90-8883-007-5. 193 pp.

Ruard Ganzevoort, Erik Olsman en Mark van der Laan: Adam en Evert. De spanning tussen kerk en homoseksualiteit. Ten Have 2010. ISBN: 978 90 259 6040 7. 169 pp.

Bernard De Cock: Aangeraakt tot liefde. Proeve van een theologische antropologie over lichaam en homoseksualiteit. Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, K.U. Leuven, 2009.

Conny van Lier (red.) en Bert Kuipers (illustraties): Een Roze kerst. Narratio, 2009. De mooiste homo- en lesbische kerstverhalen. ISBN: 978 90 5263 809 6. 135 pp.

Ben Rovers en Titia van Hooijdonk: Het is anders heel gewoon. 2008. Jubileumboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van de vereniging van christelijke homo's, lesbiennes en biseksuelen CHJC. 128 pp.

Mariecke van den Berg: Until everybody gets there: creating space for lesbian sexuality and faith in the Reformed Churches in the Netherlands. 2008. Master thesis Universiteit Utrecht

Anne-Marie Korte en Marco Derks: Gender en (homo)seksualiteit: eye-openers in verwijzing naar God? 2007. Vroom & Vrolijk 18(3): 4-7.

Raphaël Creemers: Rammelend van de huidhonger. 2006. Uitgeverij Boekenbent, ISBN 90-8570-094-9. 211 pp. Autobiografie van een homo, ex-homo ('genezen') en weer homo; en nog altijd christen. Meer info op www.raphaelcreemers.com.

Contrario: Bijzonder in allerlei opzichten. 2006. Lustrumbundel t.g.v. het 15-jarig jubileum van deze werkgroep. 104 pp.

Inga Mielitz (red.): Ik leef posithiv. Spiritualiteit en zingeving in de omgang met hiv & aids. Interviews: Ellen Kok. Foto's Marjolein Annegarn. Uitgeverij De Graaff, Utrecht 2004, ISBN 90-77024-15-8. De prijs is € 12.50.

Mirjam van der Vegt: Uit de schaduw. Tien homo's over hun worsteling met geloof en kerk. Buijten & Schipperhein, 2004. 64 pp. (uitgave in samenwerking met de EO, bedoeld voor het meest orthodoxe deel van de kerken; sommige geïnterviewden hebben of willen wel een relatie, andere niet)

Randi Solberg (red.): "Let our voices be heard! Christian Lesbians in Europe telling their stories".Een bloemlezing van persoonlijke levenservaringen, gedichten, gebeden, foto's en andere afbeeldingen van 95 lesbische vrouwen uit 26 Europese landen. Eerste druk 2004, tweede druk (zonder kleurenfoto's en country reports) 2008, bij uitgeverij Esuberanza; er is een specialewebsitemet info over deze herdruk (de oorspronkelijke Duitse uitgever is failliet gegaan).

Lenie Lap, Jan Henstra en Ulbe Tjalligii: Stromen van kracht. Jubileum Werkboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Leeuwarden, mei 2003. Het jubileumboek is als pdf bestand gratis te downloaden van de website van deze werkgroep.

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores: Tot zegen bereid. Pastorale brief over het vieren van vriendschap. Gooi & Sticht, z.j. [2002]. 63 pp.

De Engelse vertaling van deze brochure is in 2003 gepubliceerd, onder de titel "Prepared to give blessing". Deze tekst kan men hier als pdf bestand downloaden.

Tineke Kalk en Corrie Rikkers: Wij gaan ons echt verbinden. Verbintenisceremonies voor homoseksuele en lesbische stellen. Schorer Boeken, 2002. 220 pp.

Frits Brommet (red.): Ervaringen in het beroepingswerk. Homoseksuele dominees in de Samen op Weg kerken. Een geschrift van het Werkverband van Homotheologen ter gelegenheid van de viering van het vierde lustrum op 12 mei 2000. 47 pp.

S. Lanser: Het schip der kerk op roze golven. Over homobevrijding en ecclesiologie. Narratio, 1999. 321 pp. (proefschrift)

A.-M. Korte, F. Vosman & T. de Wit: De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities. Meinema, 1999, 159 pp.