Stichting Menno Mulder Fonds

Ondersteuning activiteiten voor christelijke LHBT’ers

Voorgeschiedenis

Toen het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) in 1987 werd opgericht, begreep men al snel dat er voor bijzondere eenmalige projecten van het LKP of de aangesloten groepen geld nodig zou zijn, en daartoe werd in 1994 de Stichting Steunfonds LKP opgericht.

De nodige voorbereidingen voor de vorming van het steunfonds werden gedaan door de toenmalig vicevoorzitter van het LKP, Menno Mulder. Hij was predikant in Assendelft, maar hij had verstand van geld, want voor hij theologie ging studeren had hij als accountant gewerkt. Hij was intensief betrokken bij de beweging van gelovige homo's en lesbo's, onder andere als vice-voorzitter van het LKP en als bestuurslid van het Werkverband van HomoTheologen (nu Werkverband van Queer Theologen).

Zijn werk binnen de homobeweging stond in een breder kader. Hij was geïnspireerd door de bevrijdingstheologie, en vond het belangrijk dat homo’s en lesbo’s in hun bevrijdingsstrijd bondgenoten zochten, bijvoorbeeld in de Acht Mei Beweging, de vrouwenbeweging en de vredesbeweging. Menno maakte keuzes waarop je hem kon aanspreken. Zijn homo-zijn heeft hij nooit verzwegen, ook niet in het beroepingswerk.

Op zondagochtend 23 mei 1993, een week voor Pinksteren, verscheen Menno niet in de kerk om de dienst te leiden. Hij bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. Het Steunfonds Stichting LKP is naar Menno Mulder genoemd om hem te eren en te gedenken. Maar vooral ook om er voor te zorgen dat anderen zijn idealen nu gestalte gaan geven. Het Menno Mulder Fonds probeert het geestelijk testament van Menno recht te doen door allerlei groepen rondom kerk, geloof en homoseksualiteit bij nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Het LKP kreeg aanvankelijk subsidie van de landelijke overheid en van enkele kerken, waardoor het een emancipatiewerker in dienst kon hebben. Sinds de overheid in 1994 deze subsidie stopte, wordt het fonds ook gebruikt voor structurele activiteiten van het LKP, zoals het organiseren van de oecumenische viering op Roze Zaterdag. Ook het blad Vroom & Vrolijk ontving jaarlijks enige steun. Daarnaast worden soms aanvragen van groepen of personen gehonoreerd. Zo kreeg het boek Wij gaan ons echt verbinden steun van het Menno Mulder Fonds, maar ook bijvoorbeeld een provinciale roze viering in Friesland en de nieuwe landelijke website van Try Out, het zogenaamde ‘ontbijt voor christelijke LHBT’ers’.

Al gaat het steeds niet om grote bedragen, nieuwe donateurs zijn steeds van harte welkom. Met uw donatie kunt u bijdragen aan de emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’ers in en om de kerk. Giften aan de Stichting Menno Mulder Fonds zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw donatie

Steun het Menno Mulder Fonds! Dankzij uw bijdrage kan de Stichting Menno Mulder Fonds meer activiteiten gericht op christelijke LHBT’ers mogelijk maken

Meer informatie